Warszawa, 18 czerwca 2007

Wystąpienie Madeleine Albright podczas konferencji „Zdrowie kobiet i zdrowie prokreacyjne – rola skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce”

Dziękuję bardzo i witam wszystkich obecnych.

Bardzo się cieszę, że jestem tu i pragnę podziękować naszym sponsorom za zorganizowanie tego spotkania.

Jestem również wdzięczna za ogromną gościnność i doceniam fakt, iż mam okazję przedstawić Państwu swoje poglądy.

Był taki czas, jeszcze nie tak dawno temu, gdy kwestia zdrowia kobiet była istotna tylko dla skromnej grupy adwokatów sprawy i specjalistów, niezwiązanych z ośrodkami władzy i postrzeganych, jako źródło utrapienia.

Popatrzcie na tę salę dzisiaj …, zobaczycie wpływowych ludzi sukcesu.

Dziś już nie musimy błagać i ograniczać się do nadziei, że zwrócimy choć na chwilę uwagę świata na nasze postulaty .

Jesteśmy tutaj, by głośno mówić o tym, że kobiety i dzieci już zbyt długo umierają bez potrzeby, że każde życie jest ważne, i że wszyscy tu zebrani są zdecydowani, by bronić dzieci i ratować życie kobiet.
Nasz program ma charakter społeczny i humanitarny, ale walczymy także o dobrobyt i bezpieczeństwo.

Ponieważ nie może być mowy o żadnym postępie, jeśli połowa ludzkości w nim nie uczestniczy lub jest spychana na boczny tor.

Zaś cywilizacja nie może uchodzić za cywilizowaną, jeśli nie potrafi zadbać o swoje najcenniejsze zasoby – dzieci.

Wszyscy marzymy o świecie, w którym faktycznie będziemy umieli zapobiec możliwym do uniknięcia śmiertelnym ofiarom wśród kobiet i dzieci, w którym możliwe do uniknięcia cierpienie zostanie wyeliminowane i w którym miliony zagrożonych rodzin będą w stanie przetrwać i dobrze prosperować.

Wszyscy o tym marzymy.

Ale nie marzenia są naszym celem…

Nasz cel to osiągnięcie konkretnych wyników.

A takie wyniki to pochodna silnego przywództwa.

Tak się składa, że jedną z moich funkcji jest przewodniczenie Międzynarodowemu Zgromadzeniu Kobiet Ministrów [International Assembly Of Women Ministers].

Jest to grupa kobiet z całego świata, sprawujących funkcje ministrów obecnie lub w preszłości. Skupia ona około sześciuset takich kobiet.

Naszym celem jest zachęcenie ludzi będących u władzy do wykorzystania jej w taki sposób, by chronić i poprawiać jakość ludzkiego życia.

Trudno przecenić wagę tych działań.

Ponieważ przywódca polityczny, który docenia wagę zdrowia kobiet i dzieci, może pomóc całym narodom w zrozumieniu, iż siła pochodzi nie z broni, które wytwarzamy, ani z produktów, które sprzedajemy, ale z możliwości, jakie tworzymy wszystkim naszym obywatelom.

Kraj, w którym rodziny są silne, a dzieci zdrowe, ma najlepsze podstawy dla budowania swojej przyszłości.

I dlatego mądre rządy inwestują w zdrowie publiczne swoich narodów, planowanie rodziny, opiekę nad matkami, żywienie dzieci, jak również w odpowiedni poziom edukacji zarówno dziewcząt, jak i chłopców.

Pieniądze są ważne i to bardzo.
Ale równie ważne są prawa.

Wiemy dzisiaj, że mimo osiągnięć ostatnich lat, kobiety wciąż stanowią niedocenianą grupę społeczną bez odpowiednich możliwości rozwoju.

Nie chodzi o to, że kobiety mają kłopoty ze znalezieniem pracy.

W wielu społeczeństwach kobiety wykonują ogromną większość prac, ale nie posiadają ziemi, nie uczy się ich czytać, nie mogą uzyskać kredytu i nie otrzymują zapłaty.

Jest to sprawa kluczowa, ponieważ wiemy, że kiedy kobiety mają możliwość dokonywania własnych wyborów ekonomicznych i społecznych, jarzmo ubóstwa może zostać zrzucone, rodziny stają się silniejsze, rozprzestrzenianie się chorób przenoszonych drogą płciową zostaje spowolnione i tworzą się możliwości przekazywania młodzieży wartości społecznie istotnych.

W ostatnich latach kobiety na całym świecie poczyniły ogromne postępy i uzyskały oficjalne uznanie swoich praw.

Często jednak, nawet jeśli przepisy prawa ulegają zmianie, rzeczywistość w poszczególnych wioskach czy społecznościach pozostaje niezmieniona.

Kobiety wciąż są wykorzystywane w przerażający sposób.

Niektórzy twierdzą, że takie znęcanie ma charakter kulturowy i nic się nie da z tym zrobić.

Ale ja sądzę, że w wielu przypadkach ma ono charakter kryminalny i każdy z nas ma obowiązek przeciwdziałać temu.

Zgromadzenie Kobiet Ministrów Spraw Zagranicznych nie opiera się na założeniu, że kobiety lepiej wykonują zadania w rządzie niż mężczyźni.

To byłoby stwierdzenie seksistowskie.

Prawda jest jednak taka, że istnieje bezpośredni związek między sukcesem kobiet w rządzeniu i jakością życia kobiet.

Kobiety w rządzie często podnoszą kwestie, które inni pomijają, przeprowadzają ustawy, którym inni się sprzeciwiają, finansują projekty, które inni ignorują i poszukują sposobów powstrzymania nadużyć, które inni akceptują.

Gdy kobiety zajmują pozycję przywódczą, pomagają nam przejść od formułowania szczytnych celów do rzeczywistej ich realizacji, od obietnicy postępu do rzeczywistych zmian.

Tak się dzieje szczególnie w dziedzinie zdrowia kobiet.

Ciąża stanowi drogę ku życiu.

Zbyt często jednak, i dla zbyt wielu kobiet, stanowi ona wyrok śmierci.

Niektórzy, także kobiety, twierdzą, że śmierć matki w połogu wynika z woli Boga.

Może to prawda, ale prawdą jest także to, że Bóg stworzył nas wszystkich i dał nam zdolność działania.

A nasze działania liczą się, ponieważ wiele przypadków śmierci
wynika nie z opatrzności, lecz z naszych własnych decyzji i zaniechań.

Bo przecież wynikiem wyboru jest brak odpowiedniej opieki zdrowotnej dla ciężarnych kobiet.

Wynikiem wyboru jest również brak pomocy przy porodzie.

Wynikiem wyboru jest brak szczepień dla noworodków i dalszej opieki nad nimi.

Wynikiem wyboru jest brak odpowiedniego żywienia.

Weźmy pod uwagę niebezpieczeństwo zachorowania na raka szyjki macicy. Każdego dnia na na ten rodzaj raka umiera pięć Polek. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Profilaktyka jest niedostateczna, ponieważ tylko 12-15% kobiet w Polsce regularnie przeprowadza badania cytologiczne. W krajowym programie przesiewowym, badania cytologiczne dostępne są za darmo dla kobiet między 30 i 59 rokiem życia, ale program ten wciąż jest w fazie wstępnej.

Tej chorobie można zapobiegać – poprzez edukację i nowoczesne szczepionki. Mamy możliwość wyboru przyszłości, w której liczby te spadną drastycznie.

To jest wybór. Wszystko jest w naszych rękach i od nas zależy jakich zmian dokonamy.

Możemy sprawić – wystarczy chcieć – by ciąża była mniej niebezpieczna i bardziej radosna, by zdrowsze matki rodziły zdrowsze dzieci, kochały i karmiły je, a także prowadziły drogą życia.

Mamy możliwość zapobiegania zachorowaniom na raka szyjki macicy – trudno mi sobie wyobrazić większy dar dla przyszłości.

Przed chwilą powiedziałam, że poczyniliśmy znaczne postępy.

Kobiety zajmują bardziej wpływowe pozycje, niż w przeszłości. Jest więcej kobiet na stanowiskach ministrów, szefów rządów, więcej kobiet w parlamentach, a np. w Warszawie kobieta jest prezydentem.

To bardzo znaczące, ale trzeba pamiętać, że proces ten ledwie się rozpoczął.

Za dziesięć, dwadzieścia czy trzydzieści lat, globalny sojusz na rzecz zdrowia kobiet wciąż będzie podejmować wszelkie możliwe wysiłki, by odpowiednio zdefiniować priorytety w skali świata.

Tak postępując, naświetlimy problem ludzkiego cierpienia, który dzisiaj pozostaje w cieniu. Dotyka on ludzi, którzy nie są w stanie uzyskać odpowiedniej dla nich opieki.

Będziemy podkreślać fakt, że miliony kobiet i dzieci, które dziś umierają, mogłyby przeżyć gdyby urodzenia były następowały w dłuższych odstępach czasu a większa ich część przypadała na wiek matki najbardziej odpowiedni do reprodukcji.

Obalimy mit, że dobrobyt kobiet i dzieci nie jest istotną kwestią , że jest problemem marginalnym, niezwiązanym z prowadzoną przez nas walką z terroryzmem lub z ryzykiem konfliktu militarnego, czy też staraniami o sprawiedliwość i pokój.
Wykażemy, że bezpieczeństwo kobiet i bezpieczeństwo globalne to dwie strony tej samej monety.

I będziemy kłaść nacisk na zasadę, która mówi, że każde życie jest ważne, że każdy rząd ma obowiązek szanować godność i prawa każdej istoty ludzkiej.

Stanowi ona główne założenie praktycznie każdego ruchu na rzecz pozytywnych zmian, jaki miał miejsce w historii: od uwolnienia niewolników i rozbicia apartheidu po poprawienie warunków pracy, nadanie praw obywatelskich i falę wolności politycznej wzbierającą na całym świecie.

Zasada ta zjednoczyła ruch na rzecz praw kobiet i dzieci ponad granicami etnicznymi i religijnymi, ponad granicami pokoleń i płci.

Zasada ta stanowi sedno naszego zaangażowania w sprawę zdrowia kobiet.

Każde życie się liczy.

Stosując się do tej zasady, zobaczymy przyszłość w której każda dziewczynka będzie pewna, że jej życie i dobrobyt będą cenione, jej prawa – chronione, a jej przyszłość określona wyłącznie przez jej własne zdolności i charakter.

Dopiero wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wykonaliśmy nasze zadanie i wykonaliśmy je dobrze.

Dziękuję bardzo za uwagę.

Dodaj komentarz