Migrena jest chorobą której nie można wyleczyć, ale może być ona skutecznie leczona. Jest kilka metod postępowania w migrenie. Ważnym elementem terapii jest „leczenie bez leków”. Szczególnie efektywna jest identyfikacja czynników prowokujących migrenę i ich aktywne unikanie. „Wywoływacze” są indywidualne dla poszczególnych chorych. Często migrenicy nie są tego faktu świadomi. Dlatego poleca się im prowadzić specjalny dzienniczek który jest bardzo pomocny w ustaleniu ewentualnych czynników prowokujących. Podstawą leczenia bezlekowego jest unikanie stresu. Istnieją profesjonalne programy walki ze stresem. Dobre rezultaty przynoszą ćwiczenia rozluźniające i uprawianie sportu. Jest też kilka form leczenia alternatywnego jak akupunktura, joga czy homeopatia. Sukces niektórych metod alternatywnych jest wątpliwy, a czasem nawet niebezpieczny. Środki zapobiegawcze nie są w stanie zwalczyć każdego napadu. Jeśli działają korzystnie to powinny zmniejszać częstotliwość i intensywność bólów migrenowych

 

10 przykazań migrenika

  1. przestrzegać regularnego rytmu pracy i odpoczynku;
  2. w dni wolne od pracy nie spać dłużej niż w pozostałe dni tygodnia;
  3. unikać nadmiernych wysiłków fizycznych i psychicznych;
  4. jeść w regularnych odstępach czasu, eliminując z diety potencjalne czynniki prowokujące;
  5. ograniczyć spożycie kawy, herbaty i leków przeciwbólowych;
  6. zwracać uwagę na prawidłową postawę ciała, unikając pochylenia głowy ku przodowi;
  7. dbać o okresową relaksację mięśni w czasie intensywnej pracy;
  8. unikać znacznych wysiłków fizycznych podczas upałów;
  9. unikać intensywnego oświetlenia, hałasu i silnych zapachów;
  10. stosować umiar we wszystkim

Dodaj komentarz