Warszawa, 18 czerwca 2007 Wystąpienie Madeleine Albright podczas konferencji „Zdrowie kobiet i zdrowie prokreacyjne – rola skutecznej profilaktyki raka szyjki macicy w Polsce” Dziękuję bardzo i witam wszystkich obecnych. Bardzo się cieszę, że jestem tu i pragnę podziękować naszym sponsorom za zorganizowanie tego spotkania. Jestem również wdzięczna za ogromną gościnność i doceniam fakt, iż mam…

read more

Migrena jest jednym z najczęstszych schorzeń neurologicznych, szacuje się że dotyczy ok. 10-12 % populacji.

read more

„Problematyka raka szyjki macicy jest bardzo rozległa, dotyka aspektów psychologicznych, społecznych, ekonomicznych i medycznych. Publikacja zawiera wskazówki jak prowadzić skuteczną działalność profilaktyczną” – mówi profesor Antonina Ostrowska z Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

read more

Wielu rodziców małych astmatyków twierdzi, że ich dzieci częściej chorują. Czasem rodzice Ci mają na myśli fakt występowania zaostrzeń astmy, a czasem pytają o to czy astma lub atopia zwiększa częstość występowania infekcji u dzieci

read more